Skautský zákon

  1. Skaut je pravdomluvný
  2. Skaut je věrný a oddaný
  3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
  4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta a skautky
  5. Skaut je zdvořilý
  6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
  7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
  8. Skaut je veselé mysli
  9. Skaut je hospodárný
  10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích

Skautský zákon pro nás skauty představuje jakýsi soubor zásad pokrývající prakticky celý život člověka. Klasické zákony či předpisy ve státě musíme dodržovat, protože nám to ukládají konvence právní společnosti. Skautský zákon je o něčem jiném. Skautský zákon nestačí dodržovat, skautským zákonem musíme žít. Měl by se postupně stát našim pomyslným vnitřním kompasem v každodenním životě.