Kontakty

Vedoucí oddílu
Bc. Václav Gabriel (Kojak)
Moravské Knínice
vaclav.gabriel@gmail.com
774 931 227

Zástupce vedoucího oddílu
Ivo Císař (Kačer)
Moravské Knínice
cisarivo@seznam.cz
606 811 900

Zástupce vedoucího oddílu
Karel Bořecký
Moravské Knínice
boreckykarel@gmail.com
776 299 199

Email oddílu
moravskekninice@skaut.cz

Facebook oddílu
https://facebook.com/1oddilMK

Instagram oddílu
https://instagram.com/skaut_moravskekninice/