Skautské heslo

Heslo skautů a skautek:

Buď připraven(a)!

Heslo světlušek:

Pamatuj!

Heslo vlčat:

Naší snahou nejlepší buď čin!

Heslo roverů a rangers:

Sloužím!