Náš oddíl

I. Skautský oddíl Moravské Knínice je oddíl 16. střediska DUHA Brno-Řečkovice

Základní organizační jednotkou Junáka jsou střediska, která sdružují oddíly a kluby dospělých. Činnost každého střediska zajišťuje středisková rada volená střediskovým sněmem. Středisko poskytuje oddílům právní a finanční záštitu a také další zázemí potřebné pro dobré působení oddílů.

Družinový systém je jedním ze základních prvků skautské výchovy. Skautskou družinu vede starší a zkušenější chlapec či dívka, tzv. družinový rádce. Mladší děvčata tvoří roje světlušek, mladší chlapci smečky vlčat. Jejich družiny se nazývají šestky. Několik družin tvoří dohromady oddíl. Rádcové družin a jejich zástupci, podrádcové, v čele s vedoucím oddílu tvoří oddílovou radu zajišťující chod oddílu.

…už od dětství se mladí lidé učí přijímat odpovědnost za druhé a podílet se na vedení svých vrstevníků…

Akce: Náš oddíl pořádá jednodenní výpravy, několikrát do roka výpravu vícedenní (ať už na nějakou faru na Vysočině nebo putovní výpravy), každý týden ve všední dny družinové schůzky  a v létě obvykle dvoutýdenní stanový tábor.

Členství: Hlavní podmínkou pro členství ve skautském oddíle je volný čas – každý týden je družinová schůzka, ob týden o víkendu výprava i další akce. Je vhodné, aby byl pro člena oddílu skauting jeho hlavním zájmem. Nejlepší věk pro vstup do našeho oddílu je 6 let – vstup do  1. třídy.

Naše mladá historie

V roce 2001 se našlo několik nadšenců, kteří chtěli udělat něco pro kluky a holky v naší vesnici. Od nápadu nebylo daleko k činům, a tak vznikl pod záštitou skautů z Řečkovic I. Skautský oddíl Moravské Knínice.  Z nadšenců se stali skauti, prošli potřebnou přípravou, složili zkoušky i slavnostní sliby a dnes mohou předávat své zapálení pro dobrou věc malým vlčatům a světluškám.

Děkujeme všem za podporu a těšíme se na další společná dobrodružství.