Skauting

Co je skauting?

Skauting je celosvětové hnutí, v jehož středu stojí výchova dětí a mladých lidí. Klukům a holkám nabízí širokou paletu aktivit a činností. Skauti jezdí na výpravy a poznávají bližší i vzdálenější kraje, zkouší různé sporty a technické vychytávky, zapojují fantazii, poznávají historii a přírodu, pomáhají v okolí. 

To vše v bezpečném prostředí party kamarádů a pod dohledem zkušených vedoucích, kteří kluky a holky na cestě jejich rozvoje provází. Skauting vede kluky a holky k samostatnosti, zodpovědnosti a schopnosti poradit si v každé situaci. Zároveň staví výchovu na postojích a hodnotách a přispívá k rozvoji charakteru a touze neustále na sobě pracovat.

Skauting je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích a teritoriích světa. Náš oddíl je součástí Junáka – českého skauta, největší a nejznámější výchovné organizace pro děti a mládež v Česku. Za posledních 10 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil o 50 procent, na současných více než 67 tisíc.

Co děláme?

Skautské aktivity jsou pestré v klubovně i v přírodě:

 • Hrajeme si. Každou hrou se něco učíme, ať už vědomě (balení batohu, první pomoc) nebo nevědomě (spolupráce, pomoc druhým, schopnost naslouchat).
 • Putujeme přírodou a poznáváme ji. Chodíme na výpravy, učíme se oceňovat krásu přírody nebo význam toho, co vytvořil člověk, využíváme znalosti při táboření pod stanem i širým nebem.
 • Hýbeme se. Hry, tradiční i netradiční sporty na výpravách a táborech, rozcvičky a další pohybové aktivity nás zabaví, unaví i pořádně protáhnou.
 • Objevujeme technologie. Třeba 3D tisk, GPSky, sociální sítě nebo online nástroje, které nám ulehčí život. Učíme se, jak je používat, na co si dávat pozor, a že to s nimi nemáme přehánět.
 • Nebojíme se výzev. První sjíždění řeky, lezení po skalách nebo spaní pod širým nebem zanechá vzpomínky na celý život.
 • Jsme v kontaktu se světem. Každý skautský rok nabízí možnosti mezinárodních setkání osobně i na dálku. A z některých vzniknou celoživotní přátelství, návštěvy či společné výpravy a tábory.
 • Užíváme si čas s kamarády. Ve skautu nikdo není sám: navzájem se podporujeme, sdílíme zážitky a pečujeme o svá přátelství.
 • Stáváme se zodpovědnými a čestnými občany. Nebojíme se stát za pravdou a demokracií, zapojit se tam, kde je třeba, neváháme pomoci druhým a chránit přírodu.

Skautská činnost se odehrává na pravidelných schůzkách (každý týden), jednodenních i vícedenních výpravách a na letním táboře, který je vrcholem skautského roku. 

Proč se stát skautem/skautkou?

 • Skauting je pestrý a rozvíjí kluky a holky v různých oblastech
  Na rozdíl od jednostranně zaměřených kroužků si ve skautu můžou vaše děti vyzkoušet širokou paletu aktivit a činností.
 • Díky skautu si děti najdou dobré kamarády
  Ve skautu vznikají díky společným zážitkům zdravé a silné přátelské vztahy, často na celý život.
 • Ve skautu je prostor pro každého
  Skauting je postavený na spolupráci a podpoře druhých, ne na soutěži. I děti, které jsou třeba trošku nemotorné, zakřiknuté nebo mají nějaké znevýhodnění, v něm najdou pevné a bezpečné místo. 
 • Skauting posiluje dovednosti, díky kterým se vaše děti neztratí
  Od těch praktických, jako je přišití knoflíku nebo sekání dřeva, po ty nehmatatelné, jako je týmová spolupráce, komunikace nebo porozumění druhým.
 • Skauting dokáže kluky a holky “odpojit”
  Skauting přináší opravdové zážitky s opravdovými kamarády ve světě mimo obrazovky. Jeho základem je pobyt v přírodě, díky které se i obyčejné činnosti stávají dobrodružstvím. Spolu s atraktivním a pestrým programem je to spolehlivý recept, jak klukům a holkám ukázat, že i realita stojí za to.
 • O kluky a holky se ve skautu starají zapálení a vzdělaní vedoucí
  Junák – český skaut klade na své vedoucí vysoké nároky, s cílem držet vysokou kvalitu programu i zajistit bezpečné prostředí pro děti. 
 • Skauting je finančně dostupný
  Skautští vedoucí jsou dobrovolníci, odměnou je jim jen dobrý pocit a radost dětí – i díky tomu je skauting finančně dostupný.

Poslání a cíle Junáka

Poslání Junáka, tak, jak je uvedeno ve stanovách spolku:

Junák – český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek, jehož posláním
a účelem je – v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem
skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu
A. B. Svojsíkem – podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních,
mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý
život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním,
vlasti, celému lidskému společenství a přírodě.

Východiskem skautingu je přesvědčení, že svět může být skutečně lepší. A že záleží na každém člověku, co pro to udělá. Skauting je globální projekt, usilující o zlepšení světa skrz rozvoj jednotlivých lidí, především dětí a mladých dospělých. Jasné morální základy, skautská výchovná metoda a tři základní principy pomáhají vyrůst mladým lidem v zásadové jedince, zajímající se o své bližní a svět okolo nich.

Předmětem činnosti Junáka je aktivní naplňování shora uvedeného poslání. Podpora
všestranného rozvoje dětí a mládeže zahrnuje mimo jiné pořádání schůzek, výprav,
táborů, setkání a her; vzdělávací, výchovné, kulturní, praktické, sportovní i další
volnočasové aktivity; vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a dalších
materiálů a publikací; pořádání kurzů a školení; činnost při ochraně přírody a krajiny;
účast na životě občanské společnosti a rozvoji demokratické angažovanosti;
sociální aktivity a podporu znevýhodněných skupin obyvatelstva; dobrovolnictví;
prevenci před vznikem závislostí a dalších sociálně-patologických jevů; materiální
a technickou podporu činnosti; provoz kluboven, základen, tábořišť i vzdělávacích
center; podporu členů Junáka a péči o ně; činnost při správě organizace