Orli

Skautská družina orlů je jedna z nejdéle fungujících družin v našem oddíle.
V současné době se tato družina skládá z pěti členů a jejich rádce. Kluci se často podílí na vedení družin mladších členů, účastní se vzdělávacích akcí a jelikož jsou jedni z nejstarších členů našeho oddílu, tak zpravidla zastávají funkci vedoucích táborových družin.

Přestože je družina tvořena různorodými osobnostmi, tak je velice homogenní a spolupráce jim není cizí.

Pokřik:
Orli letí jako šíp,
s námi je každému líp.
Moudrost, síla, tradice,
naše ves je Knínice.

Schůzky:
pátek 18:00-19:30

Kontakt:
Jaromír Večeřa
Email: vecera.jaromir@gmail.com

Hynek Langer