28. 8. 2018

Družiny

Světlušky

Kajky

  družina mladších světlušek, rádkyně Zuzka Večeřová a Tünde Kaiser, schůzky v pondělí 17:30-19:00

Duhy

  družina světlušek, rádkyně Tereza Hanáková a Anežka Mauerová, schůzky v pondělí 17:30-19:00

Vlčata

Malí tygři

  družina nejmladších vlčat, rádce Ivo Císař – Kačer a Dominik Krehul – Krežík, schůzky v úterý 17:00-19:30

Rysové

  družina vlčat, rádce Jan Lidmila – Johny a Martin Polák – Zip, schůzky v pátek 16:30-18:00

Černí vlci

  družina vlčat, rádce Petr Kahle – Perry a Martin Koláček – Makol, schůzky v pátek 17:00-18:30

Skautky

Kobry

  družina skautek, rádce Adam Špaček a Irena Kahleová – Racer, schůzky ve středu 18:30-20:00

Skauti

Kamzíci

  družina skautů, rádce Václav Gabriel – Kojak, schůzky ve středu 18:30-20:00

Orli

  družina skautů, rádce Jaromír Večeřa, schůzky v pátek 18:30-20:00

Roveři a rangers

Družina beze jména, ale s odhodláním

  družina R&R, rádkyně Eliška Špačková – Líza, schůzky nepravidelně, ale alespoň dvakrát do měsíce